Tullefterlevnad

Genom att följa tullreglerna kan företag som importerar varor från länder utanför EU verkligen spara pengar eftersom de både minimerar riskerna och minskar kostnaderna.

Tullefterlevnad
Tullefterlevnad är en grundläggande del av tullhantering. Felaktiga tullposter kan leda till en rad olika problem som påverkar företagets importer.
Tullrisker Tullpåföljder Status som godkänd ekonomisk aktör (AEO)

Extra tullavgifter och ansvar för skulder

Förlust av tullbefrielse

Beslagtagande av varor

Förseningar vid tullklarering

Negativ inverkan på relationen med tullmyndigheter

Retrospektiva tullavgifter

Förlust av berättigande till status som godkänd ekonomisk aktör

Personliga påföljder (i Storbritannien)

Visar att ditt företag är en säker länk i försörjningskedjan

Demonstrerar att tullprocesserna följer lagen och är effektiva

Hur Customs Connect kan hjälpa till att förbättra tullefterlevnaden för ditt företag

Identifiera dessa risker

Föreslå och implementera processer för att minimera dessa risker

Regelbunden övervakning

Tullrevision för att hjälpa till att införa processer för att förhindra påföljder

Skräddarsydd ansökningsprocess

Konsekvent övervakning för att identifiera potentiella risker

Säkerställa efterlevnad för att vara berättigad till status som godkänd ekonomisk aktör

Hur kan tullefterlevnad hjälpa ditt företag att undvika kostsamma misstag?

Tullregler är komplexa och det kan vara svårt att ständigt hålla koll på och se till att man följer dessa regler.

Skattemyndigheterna genomför regelbundet kontroller och revisioner för att se till att alla företag betalar rätt tullavgifter vid rätt tid.

Det är mycket viktigt att ditt företag förstår och uppfyller sina förpliktelser enligt tullreglerna eftersom oegentligheter kan leda till

  • kostsamma tullpåföljder
  • beslagtagande av varor
  • förseningar i försörjningskedjan
  • förlust av auktorisering av tullplanering
  • skadat anseende

 


Hur kan Customs Connect hjälpa till?

Här på Customs Connect kombinerar vi vår kunskap om tullreglerna med dina specifika affärsbehov för att klara några av de utmaningar som kan uppstå i samband med efterlevnad av tullregler.

Vi kan identifiera riskerna och hjälpa ditt företag att undvika kostsamma böter eller påföljder.

Våra experter hjälper till att hantera regelefterlevnad på en rad olika sätt, bland annat men inte begränsat till:

  • Utvärdering av befintliga procedurer: Jämförelse av nuvarande tullregler och procedurer med bästa praxis och branschstandarder
  • Granskning av tidigare procedurer: Granskning av tidigare underlåtenhet att följa tullregler, analys av hur risker kan minimeras och inlämning av lämplig dokumentation till myndigheterna för att minimera deras inverkan
  • Införa bästa praxis: Utformning och implementering av nya tullprocedurer och kontroller som hjälper dig att nå dina mål
  • Spara pengar: Rekommendation av mer kostnadseffektiva metoder för att deklarera varor och uppfylla dina förpliktelser
  • Effektiv och regelmässig tullkontroll: Implementera och upprätthåll status som godkänd ekonomisk aktör med hjälp av vår skräddarsydda ansökningsprocess och våra verktyg för fortlöpande hantering

Visste du att...? Förlust av berättigande till status som godkänd ekonomisk aktör kan öka garantikostnader och förhindra dig från att ansöka om tullbefrielse i upp till tre år.

Vill du spara pengar för ditt företag?

Med hjälp av våra erfarna tullexperter kan ditt företag införa en mer effektiv tullprocess och förbättrad administration. Vi kan identifiera möjligheter och hjälpa till att åtgärda saker som kan leda till problem i framtiden. Ta kontakt med oss och se hur Customs Connect kan hjälpa ditt företag.

Ta kontakt med Customs Connect här

Kontakta oss idag +44 (0)845 519 0878