Skräddarsydda momslösningar

Vår exklusiva momslösning kan hjälpa dig att hantera mervärdesskatt och dessutom identifiera potentiella besparingar och förbättra kassaflödet.

Alla som driver ett företag arbetar ständigt för att minska kostnader och utgifter för att maximera lönsamheten.

Vi kan arbeta tillsammans med dig med allt från momsrapporter till mer komplexa projekt som verksamhetsförvärv och överföring av land och egendom, för att se till att alla områden inom mervärdesskatt hanteras korrekt.

Vi kan ta fram en skräddarsydd lösning för alla dina momsprojekt.

Momshantering

Skatteexperterna på Customs Connect hjälper dig med allt från momsregistrering till att kommunicera med skattemyndigheterna, och ser till att alla momsfrågor hanteras på ett proaktivt sätt.

Handelsefterlevnad

Här på Customs Connect är vi medvetna om att det blir alltmer komplicerat och tidskrävande att hantera efterlevnadsprocessen vid gränsöverskridande transaktioner.

Customs Connect kan, tillsammans med ditt företag, hantera denna process. Vi kan hjälpa till med:

  • momsregistering
  • momsrapportering
  • kommunikation med skattemyndigheter
  • EG-försäljningslistor
  • Intrastat

För företag som vill lägga ut en del eller hela sin momshantering på entreprenad kan Customs Connect erbjuda dessa tjänster inom hela EU och andra delar av världen.

Våra kunder består av allt från multinationella företag till mindre organisationer, som får en enda kontaktpunkt för alla frågor inom momsredovisning.

Få företag i Gulfstaterna klara för moms

Om ditt företag har verksamhet i Förenade Arabemiraten eller Saudiarabien är det hög tid att börja förberedelserna för införande av mervärdesskatt.

Från den 1 januari 2018 införs en moms på 5 % för alla som levererar varor och tjänster inom Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. Ta reda på mer om hur Customs Connect kan hjälpa till här.

Moms, kapitalläckage och tullefterlevnad – Customs Connect-metoden

När du arbetar med oss på ett projekt om kapitalläckage eller tullefterlevnad kan det komma upp momsrelaterade frågor som måste lösas.

Ta reda på mer om hur vårt flexibla arbetssätt kan hjälpa ditt företag.

Kontakta oss idag +44 (0)845 519 0878