Klassificeringsrådgivning

Om ditt företag importerar allt från färdiga varor, livsmedel, råmaterial eller komponenter för tillverkning eller vidare bearbetning från länder utanför EU, är det mycket viktigt att ange rätt varukoder för att se till att ni betalar rätt tullbelopp.

Tre viktiga saker avgör hur mycket som ska betalas i tull för varor som importeras från länder utanför EU:

  • Värdering
  • Ursprung
  • Korrekt klassificeringskod

Varukoden som anges vid importen avgör hur mycket tull du betalar, så det är mycket viktigt att ditt företag använder dem på rätt sätt så att ni inte betalar för mycket tull.

Vi kan hjälpa till att identifiera dessa möjligheter, undvika att ni betalar för mycket och ansöka om återbetalning av felaktigt inbetalade tullavgifter

Våra experter på tullklassificering

  • använder sig av relevanta idéer för klassificeringsplanering, via ansökningar om bindande klassificeringsbesked till EU:s tullmyndigheter.
  • ansöker om återbetalning av tull som ditt företag har betalat till tullmyndigheterna upp till tre år tillbaka i tiden.
  • har koll på de senaste inom tulltaxor, så att du slipper det.
  • navigerar i det komplicerade tullsystemet i EU och identifierar problem och möjligheter för att hjälpa ditt företag att minimera era tullkostnader.
  • ger rekommendationer och råd så att du kan koncentrera dig på att driva ditt företag.

Klassificeringar – processen

Step 1 icon

Klassificering av varor för tulländamål på grundval av EU:s tullkodex

Step 2 icon

Vi går igenom dina historiska importposter och letar efter:

felaktiga koder

ineffektiva importmetoder

Step 3 icon

Vi tillämpar våra tullkunskaper på din verksamhet

Step 4 icon

Vi granskar dina berörda importer tre år tillbaka i tiden

Step 5 icon

Ändringar av tullklassificering med stöd av bindande klassificeringsbesked ger rättslig säkerhet

Step 6 icon

Vi tar hand om ansökan av återbetalning av tull hos tullmyndigheterna

Vi hjälper dig att välja rätt klassificeringskoder för dina varor

Tullklassificeringskoder används för att identifiera vilka varor som transporteras in och ut av EU. Det är därför av största vikt att ditt företag identifierar era varor med korrekta klassificeringskoder.

Våra experter går igenom klassificeringskoderna för era varor och hjälper till att ange rätt koder för importerna.


Koderna uppdateras varje månad, så det kan vara svårt för enskilda företag att hålla reda på dem på egen hand. Därför arbetar vi tillsammans med dig för att identifiera ändringar och omklassificera dina varor innan fel tullbelopp betalas.

Customs Connect håller koll på dessa ändringar och hjälper dig att identifiera nya möjligheter till omklassificering.

Vi kan också hjälpa till med att omklassificera varor och ansöka om återbetalning av tull om ni har missat dessa ändringar tidigare. Vi hjälper dig att skicka in ansökan till skattemyndigheterna, för att få tillbaka pengar om ni har betalat för mycket.

 

Hur kan Customs Connect hjälpa ditt företag att spara pengar?

Vårt team kan hjälpa till att sänka dina tullutgifter. Vi kan hjälpa dig att få tillbaka pengar om ditt företag har betalat för mycket tull, och dessutom hjälpa till att effektivisera tullplaneringen.

Ta kontakt med oss och se hur en tullrevision kan hjälpa dig att hitta nya möjligheter att sänka tullkostnader och med vår hjälp korrekt identifiera de bästa tullklassificeringskoderna för dina varor.

Kontakta oss idag +44 (0)845 519 0878