Regler för exportkontroll

Exportkontroll syftar på en uppsättning regler som styr sättet som produkter, programvara och teknik transporteras över nationsgränserna med hänsyn till icke-spridning, nationell säkerhet eller utrikespolitik.

Underlåtelse att följa reglerna för exportkontroll kan orsaka alla möjliga problem för företag när det gäller transport av varor:

 • Fraktförseningar
 • Fraktbeslag
 • Fängelsestraff
 • Skadat anseende

Vilka företag berörs av exportkontroll?

Kort sagt berörs alla företag av exportkontroll. Dessa regler styr

 • vad ett företag handlar med.
 • vem de gör affärer med.
 • vilka länder de exporterar till.

Exportkontroll kan vara svårt och tidskrävande att sätta sig in i. Det är mycket viktigt att du vet exakt hur dessa regler påverkar ditt företag för att undvika potentiella kostsamma problem längre fram.

 


Hur kan Customs Connect hjälpa dig med efterlevnad av regler för exportkontroll?

Här på Customs Connect kombinerar vi vår kunskap om de komplicerade kraven för exportkontroll med dina specifika affärsbehov för att minimera risker i samband med affärsaktiviteter.

Vi kan identifiera riskerna och hjälpa ditt företag att undvika kostsamma böter eller påföljder för underlåtelse att följa reglerna för exportkontroll.

Våra experter hjälper till att hantera efterlevnad av regler för exportkontroll på en rad olika sätt, bland annat men inte begränsat till:

 • Utbildning.
 • Personalutbyte
 • Analys av luckor och genomgång av efterlevnad.
 • Tillbörlig kontroll vid sammanslagningar och förvärv
 • Utveckling och implementering av procedurer.
 • Hjälp med kontroller och uppgifter till myndigheter.
 • Förberedelse för statlig revision.

Vem har ansvar för exportkontroll på ditt företag?

Visste du att...? Företag är ensamt ansvariga för att följa reglerna för exportkontroll. Ansvaret övergår inte till agenter eller mäklare som agerar som direkta representanter.

Med hjälp från våra erfarna experter på exportkontroll kan ditt företag få en mer effektiv process för efterlevnad av exportkontrollregler och vara säkra på att exportkontrollen hanteras på ett effektivt sätt.

Vi identifierar och hjälper dig att åtgärda saker som potentiellt kan leda till problem i framtiden.

Ta kontakt med oss och se hur Customs Connect kan hjälpa ditt företag.

Kontakta oss idag +44 (0)845 519 0878