Brexit-rådgivning

Det råder mycket osäkerhet runt Brexit och inverkan av Storbritanniens beslut att lämna EU på företag i Storbritannien och andra EU-medlemsstater. Det är mycket viktigt att förstå effekterna och planera för inverkan av en rad olika Brexit-scenarier på ditt företag.

En sak vi kan vara säkra på är att det kommer att finnas möjligheter att minska riskerna och i vissa fall göra anpassningar för att uppnå konkurrensfördelar. Det är något som Customs Connect kan hjälpa till med.

Customs Connects verktyg för Brexit-simulering

Vi håller koll på förändringar och utvecklingen av Brexit-processen så att du inte behöver göra det.

Med vårt simuleringsverktyg kan vi se vad ditt företag betalar i tullavgifter nu och göra en uppskattning av vad ni kan komma att betala efter Brexit. Vi kan sedan rekommendera potentiella besparingar som ni kan göra för att minska inverkan.

Vi kan också ge råd inom andra tullområden (t.ex. ursprung, exportkontroll osv.) som kan påverkas och se hur ni kan minimera riskerna förknippade med dessa områden.

Varför vänta på ett slutgiltigt Brexit-avtal när vi kan hjälpa dig att proaktivt planera för förändring redan idag?

Medan majoriteten av företag i Storbritannien och resten av EU kommer att vänta på det slutgiltiga avtalet och tidsramarna för Brexit, kan vi redan nu se möjliga scenarier och trender.

Medan dessa scenarier kan medföra en risk för olika organisationer kan de också utgöra en möjlighet av uppnå en konkurrensfördel.

 


Hantera inverkan av Brexit på ditt företag

Vårt mål är att ge tydliga och välinformerade råd om en av de största förändringar för företag i Europa under de senaste 40 åren. Vårt team gör rekommendationer så att ditt företag kan vidta specifika åtgärder för att hantera och minimera inverkan.

Planering för att motverka eventuell negativ inverkan kräver rättsligt godkännande och kan ta upp till två år att implementera.

Hjälpa ditt företag att planera för Brexit-ramverk

Vi har utformat och finjusterat våra skräddarsydda verktyg och tullprogram över tid i samarbete med våra kunder, och vi har nu metoder som ligger i framkant för tullplanering.

Med hjälp av denna kunskap och metodik kan vi bedöma den möjliga tullinverkan på ditt företag som en följd av Storbritanniens beslut att lämna EU.

Kontakta oss idag +44 (0)845 519 0878