Autonom tullbefrielse

En stor utmaning för företag är att minimera kostnader i försörjningskedjan, i synnerhet när importerade varor endast är tillgängliga i länder utanför EU.

Customs Connect är marknadsledande när det gäller att uppnå besparingar i tullkostnader genom autonom tullbefrielse (ADS). Vi hjälper våra kunder att utforma en detaljerad ekonomisk motivering, vilket ger våra ansökningar största möjliga chans att lyckas. Vi hanterar ansökningsprocessen genom Europeiska kommissionen med support från en delegat från relevant medlemsstat och hjälper våra kunder varje steg på vägen under denna rigorösa, långa och ofta omtvistade ansökningsprocess.

Visste du att…? Customs Connect har hjälpt till att införa mer än 80 nya tullbefrielser i EU-lag.

Hur kan mitt företag spara pengar med autonom tullbefrielse?

Om ditt företag importerar råmaterial eller komponenter för användning i en tillverknings- eller bearbetningsprocess inom EU som endast kan importeras från länder utanför EU, kan ni ha rätt att ansöka om autonom tullbefrielse för dessa varor. En framgångsrik ansökan kan leda till att ni inte behöver betala någon tull för dessa varor vid framtida import.

ADS-processen

Teamet här på Customs Connect är experter på ADS-ansökningar, från att snabbt och effektivt hitta områden där det finns möjligheter hela vägen till framgångsrik tullsuspension, och kan se till att tullen som ditt företag betalar för dessa råmaterial, delar eller halvfabrikat blir noll.

1. Identifiera möjligheter till tullsuspension
Våra experter kommer redan att ha en ingående kunskap om ditt företag, inklusive de produkter, material eller komponenter ni importerar. Vi använder vår metodik för att identifiera och hantera potentiella ADS-ansökningar.

2. Ta hand om pappersarbetet
Tillsammans med ditt team samlar vi ihop all dokumentation och allt pappersarbete som behövs för att ansöka om autonom tullbefrielse.

3. Skicka in ADS-ansökan
När alla krav har uppfyllts skickar vi in din ansökan. Vi tar hand om all kommunikation med tullmyndigheterna under hela ansökningsprocessen så att du kan fokusera på det viktigaste – att driva ditt företag.

 


Vår ADS-metodik, utvecklad över tid

Vår specialutformade process och metodik för ADS har utvecklats över tid. Vi har en perfekt uppsättning expertredskap och är redo att ta itu med alla typer av ADS-ansökningar.

Ännu fler besparingar med återbetalning av tull

Förutom att minska framtida tullkostnader ser vi också till att våra kunder drar nytta av eventuella befintliga tullsuspensioner, vilket kan möjliggöra återbetalning av tullavgifter retroaktivt upp till tre år.

Ta reda på hur vi kan hjälpa till att spara pengar för ditt företag

Kontakta oss idag +44 (0)845 519 0878