Metod för granskning av momsåterbetalning

Bakgrund

Vår kund var en delvis momsbefriad verksamhet. De tog till en början kontakt med Customs Connect eftersom de misstänkte att deras metod för momsåterbetalning inte längre var lämplig eller praktisk.

Vår lösning

Vi arbetade med företagets avdelningschefer för att få en förståelse av deras produkter och tjänster och hur den finansiella rapporteringen och momsrapporteringen fungerade. Baserat på en exempelperiod tog vi sedan fram flera olika metoder för momsåterbetalning.

Det visade sig att medan en rad av de mer komplexa metoderna gav bäst momsåterbetalning, måste detta vägas upp mot tiden som det skulle ta att utföra beräkningarna. Vi presenterade resultaten och arbetade med kundens finansteam för att fastställa vilken metod som hade bäst balans mellan momsåterbetalning och de resurser som krävdes för att uppnå dessa besparingar.

När vi hade kommit överens om en metod arbetade vi på kundens vägnar för att presentera vår strategi för tullmyndigheterna, och svarade på deras frågor och förhandlade om ändringar innan vi fick deras godkännande.

Resultat

Vår kund har nu en mer effektiv återbetalningsmetod för moms som har ökat momsåterbetalningen med ungefär 225 000 euro om året.

Genom att arbeta tillsammans med kunden tog vi fram en praktisk och kommersiell lösning som fortsätter att generera ytterligare besparingar.

Ta reda på hur vi kan hjälpa till med våra momstjänster.

Kontakta oss idag +44 (0)845 519 0878