Genomgång av klassificering och suspensioner för Jaguar Land Rover Ltd

Bakgrund

Customs Connect fortsätter att samarbeta med Jaguar Land Rover (JLR) på ett klassificerings- och suspensionsprojekt. Projektet inleddes i slutet av 2009 i syfte att sänka kostnaderna för betalning av importtaxa på komponenter från länder utanför EU för både befintliga och framtida inköp.

JLP har genomgått en betydande volymtillväxt, vilket har gjort import av nya komponenter till en alltmer komplex process. JLR identifierade hantering av tullklassificering som ett problemområde, både med hänsyn till efterlevnad och beräkning av de slutliga tullkostnaderna för importerade komponenter.

Customs Connect utför detta arbete med en provisionsbaserad prismodell. Det innebär att vår kund inte behöver betala något om vi inte kan ge dem några besparingar.

Vår lösning

Vi arbetar med JLP för att identifiera problemområden. Företaget hade en misstanke om att de betalade för mycket importtull på ett litet antal komponenter med högt värde och höga tullavgifter. Om dessa komponenter kunde omklassificeras (uppbackat av bindande klassificeringsbesked från skattemyndigheterna), skulle det vara möjligt att ansöka om återbetalning av tull genom skattemyndigheterna och ge pengar tillbaka till JLR.

Förutom arbetet med omklassificering fortsätter våra experter att granska JLR:s importdata för att identifiera potentiella tullsuspensioner som kan leda till mindre tull för framtida importer.

Vi utbildar också JLR:s tullteam och ger råd om klassificering av nya komponenter och monteringssystem för transport till andra delar av världen. Vi arbetar också tillsammans med JLR:s interna team med ansvar för tullefterlevnad för att se till att deras nya system för hantering av tull används korrekt och så effektivt som möjligt.

Resultat

  • De inledande målen som fastställdes av JLR har uppnåtts och överskridits betydligt – det ursprungliga målet var återbetalning av 12 miljoner pund i tullavgifter.
  • Hittills har kunden fått återbetalningar på 54,02 miljoner pund från de brittiska skattemyndigheterna tack vare omklassificeringar.
  • Ett förbättrat kassaflöde har uppnåtts genom att JLR:s tullbetalningar har minskat med mer än 58 %.
  • Resultatet av fortlöpande tullbesparingar tack vare vårt arbete med suspensioner ligger på omkring 6 miljoner pund om året.

Den långsiktiga fördelen med vårt arbete är en förbättrad process för tullefterlevnad på JLR och en minimering av tull på framtida importer.

Tack vare vårt arbete med Jaguar Land Rover vann vi 2014 CIPS Supply Chain Management Award för Best Procurement Consultancy Project of the Year.

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig med vår tjänst för tullklassificering.

The team at Customs Connect provided a professional and efficient service. Their expertise with respect to Import Duty supported Jaguar Land Rover in realising opportunities which added significant value to its business.

Dr Ralf Speth, CEO, Jaguar Land Rover
Kontakta oss idag +44 (0)845 519 0878