Inverkan av Brexit på tull

Bakgrund

Customs Connect träffade nyligen en potentiell kund, ett bilföretag baserat i Storbritannien med en omsättning på mer än 1,4 miljarder pund. De ville ha preliminär information om Storbritanniens beslut att lämna Europeiska Unionen och dess inverkan på företagets verksamhet och resultat.

Vår lösning

Vi körde vårt simuleringsverktyg för Brexit på företagets importdata och utformade sedan prognoser baserat på olika antaganden, inklusive om Storbritannien lämnar både den inre marknaden och EU:s tullunion efter Brexit. Här är en sammanfattning av våra preliminära slutsatser:

  • För import av delar från EU kan Brexit leda till att företaget måste betala ytterligare 28 miljoner pund per år.
  • Om man inkluderar tull som ska betalas på bilar som exporteras till EU ökar tullen med ytterligare 23 miljoner pund.

Men vi belyste också saker som företaget kan göra för att minimera denna inverkan, och till och med göra ytterligare besparingar.

En omedelbar möjlighet är implementering av aktiv förädling för att göra besparingar på kort sikt. Dessa besparingar skulle mångfaldigas efter Brexit, och på så sätt motverka den negativa effekten. En inledande genomgång av klassificeringar påvisade också en potentiell möjlighet att spara 70 000–100 000 pund i tullavgifter.

På lång sikt, allteftersom Brexit utvecklas, belyste vi möjligheter kring passiv förädling, att uppnå och upprätthålla ställning som godkänd ekonomisk aktör och alternativ för placering i tullager.

Resultat

Bilföretaget har nu en klarare bild av den potentiella inverkan av Brexit på deras verksamhet, baserat på de scenarier som vi tog fram.

Deras kontinuerliga samarbete med Customs Connect kommer att ge klarhet allteftersom Brexit-förhandlingarna framskrider och villkoren i Brexit-avtalet offentliggörs.

Kontakta oss idag +44 (0)845 519 0878