Paneuropeisk revision om kapitalläckage för Egger GmbH

Bakgrund

Egger, ett familjeägt företag med en omsättning på flera miljarder euro som tillverkar träprodukter, använder Customs Connects tjänster för återvinning av kapitalläckage för att identifiera och få tillbaka förlorade intäkter.

Egger, med huvudkontor i St Johann i Tyrolen, Österrike, har 17 anläggningar och 25 säljkontor över hela världen. Denna komplexa verksamhet använder SAP som ERP-system, vilket administreras lokalt. Våra dataexperter har stor erfarenhet av att jobba med SAP, så vi hjälpte Eggers regionala team att ladda ned de data som skulle granskas.

Vår lösning

Revisionen inriktades till en början på att identifiera duplicerade betalningar genom en analys av Eggers ERP-data. Samtidigt utfördes en kontogranskning för att identifiera utestående poster på leverantörsreskontror från tidigare räkenskapsår som Egger inte kände till, och även fakturor med felaktiga koder vilket resulterat i att ingående moms inte har samlats in.

Revisionen utfördes delvis på plats på Eggers kontor i Österrike och delvis på våra kontor i Storbritannien. Vi hanterade allt revisionsarbete, från identifiering till dokumentation av anspråk, medan Egger kontaktade sina leverantörer för att inkräva utestående belopp. Processen var smidig och fungerade mycket bra.

Nikolaus Ahornegger, chef för ekonomisk redovisning på Egger Group, säger:

”Teamet på Customs Connect har varit verkligt professionella i sitt arbete med oss och tog fram en skräddarsydd process som passade vår globala verksamhet. Mitt team har arbetat tillsammans med Customs Connect för att få tillbaka identifierade uteblivna intäkter. Några av fördelarna med detta projekt var intäkter som inte var inkluderade i budgeten och rekommenderade processförbättringar med hjälp av Customs Connects grundorsaksanalys.”

Resultat

Våra riktmärken visar att inom tillverkningsindustrin kan företag få tillbaka i genomsnitt 0,17 euro per transaktion från en revision av leverantörsreskontra och resultaten som Customs Connect uppnådde i samarbete med Egger var i linje med detta.

Under revisionens gång, allteftersom vår kunskap om Eggers verksamhet växte, presenterade vi nya möjligheter för Egger att överväga.

Ta reda på hur vi kan hjälpa till med våra tjänster för återvinning av kapitalläckage.

“I was pleased that Customs Connect were constantly looking for ways to add value to our business, presenting them and allowing us to consider their value within the wider strategy of the business. Customs Connect don’t just look for duplicate payments, they add value to our finance processes. Over the life of the project I have been extremely pleased with the process, approach and customer service Customs Connect have delivered and it is a pleasure to recommend them.”

Nikolaus Ahornegger, chef för ekonomisk redovisning på Egger Group
Kontakta oss idag +44 (0)845 519 0878