Ansökan om suspension och omklassificering för ett stort kemikalieföretag

Bakgrund

Vår kund är ett stort multinationellt kemikalie- och livsmedelsföretag med en årlig omsättning på mer än 1,5 miljarder euro. Vi började med att granska deras importdata i syfte att identifiera potentiella möjligheter till ansökningar om suspension.

Vi använde vår provisionsbaserade modell och kom överens om att kunden inte behövde betala något om vårt arbete inte resulterade i några besparingar.

Vår lösning

Tillsammans med kunden började vi med att granska deras importer från tredje land (utanför EU). I nära samarbete med deras kemister började vi undersöka en rad olika material, bland annat tillsatser, additiv masterbatch och blåsmedel.

Detta arbete ledde till att vi kunde utforma och skicka in flera ADS-ansökningar på kundens vägnar. Om dessa ansökningar är framgångsrika kommer de att sänka importtullen till noll för dessa specifika produkter.

Samtidigt som vi arbetade med suspensioner genomförde vi en kontinuerlig revision av deras importdata. 2015 resulterade denna revision i att vi upptäckte ett klassificeringsfel för en av deras nyligen importerade produkter. Vi räknade med att omklassificeringen av denna produkt skulle leda till betydande besparingar.

En framgångsrik ansökan om en betydande återbetalning av tullavgifter skickades in till tullmyndigheterna. Fördelen med återbetalning av tullavgifter är man kan ansöka om dem retroaktiv i upp till tre år, vilket ger våra kunder ännu större besparingar.

Resultat

Tack vare vår branschledande kunskap om klassificering har kunden fått tillbaka nästan 1 miljon euro i tullavgifter från EU:s tullmyndigheter sedan vårt samarbete inleddes.

Fördelarna med att arbeta med oss slutade inte där, vårt pågående arbete med suspensioner ledde till ytterligare besparingar för vår kund på 2 miljoner euro om året. Kunden får också information om den senaste utvecklingen inom tullsuspensioner mycket tidigare än sina konkurrenter, vilket ger dem en marknadsfördel.

Ta reda på hur vi kan hjälpa till med våra tjänster för autonom tullbefrielse.

Kontakta oss idag +44 (0)845 519 0878