Casestudie: Tariefschorsingsaanvraag en herclassificatie voor een grote chemische fabrikant

Achtergrond

Onze klant is een groot internationaal chemisch en levensmiddelenbedrijf met een omzet van meer dan €1,5 miljard per jaar. We begonnen met hen samen te werken om hun importgegevens te bekijken met als doel vast te stellen of er een mogelijkheid bestond om aanvragen voor tariefschorsing in te dienen.

Met gebruik van ons resultaatafhankelijke honorariummodel spraken we af dat onze klant geen honorarium verschuldigd zou zijn als ons werk geen besparingen zou opleveren.

Onze oplossing

In samenwerking met onze klant begonnen we met de beoordeling van hun invoer uit derde (niet-EU) landen. Via een nauwe samenwerking met hun chemici onderzochten we een aantal materialen zoals additieven, additieve master batches en stuwgassen.

Op grond van dit werk hebben we namens de klant diverse aanvragen voor autonome tariefschorsing ingediend. Indien deze aanvragen succesvol waren, zou het tariefpercentage voor die specifieke chemicaliën tot nul gereduceerd kunnen worden.

Gelijktijdig met het tariefschorsingswerk, voerden we een doorgaande controle van hun importgegevens uit. In 2015 resulteerde dit erin dat wij een fout in de tariefindeling van een van hun nieuw geïmporteerde producten vonden. Naar verwachting zou de daarop volgende herindeling van dit product aanzienlijke besparingen opleveren.

Er werd een belangrijke terugvordering bij de douane ingediend welke aanvraag succes had. Het voordeel van een terugvordering van douanerechten is dat deze maximaal drie jaar geantidateerd kan worden, wat nog meer besparingen voor de klant oplevert.

Resultaat

Als gevolg van onze eersteklas kennis over tariefindeling, hebben we sinds onze aanstelling door onze klant, bijna €1M aan douanerechten voor onze klant van de douaneautoriteiten in de EU teruggevorderd.

De voordelen van samenwerking met ons hielden daarmee niet op, omdat ons doorgaande tariefschorsingswerk onze klant nog eens €2M per jaar bespaarde. Daarnaast ontvangt deze klant veel eerder dan zijn concurrenten nieuws over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van tariefschorsing, wat hen een marktvoordeel oplevert.

Bekijk hoe wij u kunnen helpen met onze diensten op het gebied van autonome tariefschorsing.

Neem vandaag nog contact met ons op +44 (0)845 519 0878